Пенсии чернобыльцам в 2020 году в украине

Содержание

Пенсії чорнобильцям 1, 2 категорії, інвалідам в Україні в 2020 році

Пенсии чернобыльцам в 2020 году в украине

Дія Постанови поширюється на тих, хто отримує пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання або пенсію у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» .

Заробітна плата для нарахування пенсії чорнобильцям враховується за будь-які 12 місяців поспіль такої роботи.Крім того, якщо людина пропрацювала в зоні відчуження:

 • з дня аварії не менш 12 місяців поспіль за її бажанням пенсія може нараховуватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні;
 • на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менше 12 місяців в період з 26 квітня 1986 року по 1 серпня 1987 року, за її бажанням пенсія може нараховуватися за будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження.Якщо такий пенсіонер виводився із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв'язку з переопроміненням, за його бажанням пенсія може бути нарахована виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС;
 • менше 12 місяців поспіль, пенсія нараховується виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд у зоні відчуження;
 • менше ніж календарний місяць в 1986-1990 роках, за бажанням пенсія може бути нарахована виходячи із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження.В такому випадку заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4.У разі, якщо кількість відпрацьованих днів становить більш 25,4 пенсія нараховується виходячи із заробітної плати за фактично відпрацьований час;
 • менше місяця і захворла на променеву хворобу, пенсія як і раніше буде нараховуватися відповідно до статті 57 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Якщо робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи в зоні відчуження і заробітної плати для нарахування пенсії здійснюється виходячи з того, що одна вахта (не менше 14 робочих днів поспіль) вважається повним місяцем.

Пенсії військовозобов'язаних, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали в зоні відчуження в 1986-1990 роках, призначаються виходячи із заробітної плати, яку вони отримували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу в зоні відчуження, характеру роботи, місця і тривалості робочого дня.

У всіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для нарахування пенсії за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

Відповідно до Постанови № 1210 пенсія інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховується за формулою:

П = Зс * КЗС * Кв / 100%, де

П – розмір пенсії;

Зс – середня заробітна плата в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік;

КЗС – середньомісячний коефіцієнт заробітної плати;

Кв – розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, в свою чергу, розраховується таким чином:

КЗС = Ск / К, де

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз1 + Кз2 + Кзn), за кожен місяць роботи в зоні відчуження в 1986-1990 роках;

К – кількість місяців.

Коефіцієнт заробітної плати дорівнює: Кз = Зв / Зсм, де Зв – сума заробітної плати за місяць Зсм – показник середньомісячної заробітної плати працівників і службовців в галузях економіки за відповідний місяць (затверджені Постановою КМУ від 20.11.2003 року № 1783).

За бажанням осіб, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, за формулою:

П = Зс * КЗС * Кв / 100%,

де П – розмір пенсії;

Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, яка визначається як середній показник за 2014, 2015 і 2016 роки;

КЗС – середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується при обчисленні пенсії;

Кв – розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується при обчисленні пенсії (КЗС), визначається за формулою:

КЗС = (Зп (мин) * 5) / ЗС1,

де Зп (мин) – розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року;

ЗС1 – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує відповідному році.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи.

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок зазначених пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Мінімальний розмір пенсії складає:

 • для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:
  • 1 групи інвалідності – 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • 2 групи інвалідності – 160% прожиткового мінімуму;
  • 3 групи інвалідності – 145% прожиткового мінімуму;
 • для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок з Чорнобильською катастрофою:
  • 1 групи інвалідності – 100% прожиткового мінімуму з 1 січня і 150% – з 1 липня 2012 року;
  • 2 групи інвалідності – 100% прожиткового мінімуму з 1 січня 2012 року і 125% – з 1 липня 2012 року;
  • 3 групи інвалідності – 100% прожиткового мінімуму з 1 січня і 110% – з 1 липня 2012 року;
 • для дітей-інвалідів – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були у нього на утриманні:
  • на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника;
  • на двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними в рівних частинах.

У разі якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат) не досягає для інвалідів – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 1 групи – 285%, 2 групи – 255%, 3 групи – 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” виплачується у таких розмірах:

1) особам, які належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи – 474,5 гривні;

особам з інвалідністю II групи – 379,6 гривні;

особам з інвалідністю III групи – 284,7 гривні;

для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи – 341,64 гривні;

особам з інвалідністю II групи – 227,76 гривні;

особам з інвалідністю III групи – 170,82 гривні;

2) особам, які належать до категорій 2-4:

особам, які належать до категорії 2 – 170,82 гривні;

особам, які належать до категорії 3 – 113,88 гривні;

особам, які належать до категорії 4 – 56,94 гривні;

3) дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 170,82 гривні.

Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 113,88 гривні.

Підвищення пенсій непрацездатним пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення складає:

 • тим, хто проживає в зоні безумовного (обов'язкового) відселення – 13,2 грн .;
 • тим, хто проживає в зоні гарантованого добровільного відселення – 10 грн .;
 • тим, хто проживає в зоні посиленого радіо екологічного контролю – 5,2 грн.

Питання: Мій чоловік ліквідатор аварії на ЧАЕС 2 категорії.Зараз він очікує призначення інвалідності.Чи будуть після призначення інвалідності якісь зміни в пенсійному забезпеченні?

Відповідь: Особи, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і які віднесені до 2 категорії, мають право на зменшення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, в залежності від року, в якому проводилися роботи в зоні відчуження і періоду проживання в зоні безумовного (обов'язкового) відселення (стаття 55 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон)).

Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, відносяться до 1 категорії.

Відповідно до ст.54 Закону, пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

Умови, порядок призначення і мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” визначено механізм обчислення пенсій, зокрема, по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і встановлені мінімальні розміри пенсій по інвалідності.

Підставою для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до частини 1 статті 54 Закону є довідка про заробітну плату, видана підприємством, установою, організацією або їх правонаступником.

Зазначена довідка видається на підставі первинних документів: особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів, що містять відомості про нараховану заробітну плату, місце роботи (населений пункт, № зони, кратність або об'єкт), період роботи в зоні відчуження, конкретні дні роботи або їх загальну кількість, тривалість робочого дня.Копії первинних документів додаються до довідки про заробітну плату.Визначальними є ті документи, які складені в період роботи в зоні відчуження.

У мінімальному розмірі пенсія такій категорії осіб призначається якщо немає зазначеної вище довідки про заробітну плату.

З огляду на зазначене, органи Пенсійного фонду України визначають розміри пенсій відповідно до зазначених нормативно-правових актів та з урахуванням інших вимог, передбачених чинним законодавством.

При цьому, якщо інвалідність не пов'язана з Чорнобильською катастрофою, то встановлюється надбавка на догляд за дотримання умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”.

Катерина Гутгарц, юрист

Джерело: Prostopavo.com.ua

Оновлено:

Источник: https://ua.prostopravo.com.ua/pensiya/statti/noviy_mehanizm_narahuvannya_pensiy_chornobiltsyam

Пенсия инвалидам-чернобыльцам в 2020 году в Украине

Пенсии чернобыльцам в 2020 году в украине

Многих интересует вопрос, какая будет пенсия инвалидамчернобыльцам в 2020 г. различных групп? Предусмотрены дополнительные льготы идотации для безработных инвалидов и тех, кто имеет официальное трудоустройствов Украине?

Инвалидность квалифицируется, как полная или частичная потеря здоровья, или существенная ограниченность. В таком случае украинским гражданам предусмотрена пенсия по инвалидности.

Важное значение имеет вопрос, где и когда была полученатравма, например, на рабочем месте или после освобождения, возможна врожденнаятравма и т.д.

Интересно! Как сообщает пресс служба Министерства социальной политики Украины, с нового года пенсии участникам ликвидации аварии на ЧАЭС для всех групп будут увеличены, например, 1 группа инвалидности сможет получать более 2900 гривен, в июле – 3080 гривен и с декабря пенсия будет повышена до 3184 гривен.

Пенсия ликвидатора ЧАЭС 2 категории инвалидности, врезультате реформы с декабря будет поступать в размере 2830 гривен, что на 90гривен больше, чем сумма на данный момент.

Согласно лица с третьей группой инвалидности в новом году получат на руки 2565 гривен, в сравнение с 2375 гривен в данном году.

В среднем в течение всего 2020 года, пенсия чернобыльцев вУкраине будет повышена на 190-240 гривен.

Факторы, влияющие на пенсионные дотации

Причинами, предоставляющих основное влияние на размер пенсиипри оформлении – это в основном причины получения травмы (причиныинвалидности):

 1. Общее заболевания.
 2. Врожденная травма.
 3. Трудовое увечье.
 4. Профессиональная болезнь.

Важно! В течение 2020 года, вслед за увеличением пенсионных выплат детям-чернобыльцам, участникам устранения аварии будут пересмотрены в сторону пенсии участникам ликвидации ядерных взрывов, испытания оружия и т.д.

Процедура оформления

Техника оформления пенсии по получению травм на предприятиях, в организациях на рабочем месте из профессиональных болезней проводится в соответствии с Законом Украины «Об общем соцстраховании от несчастного случая, в результате чего произошла потеря трудоспособности».

Для тех, инвалидов, получивших «эту проблему» после перенесенного общего заболевания, оформляют пенсии в соответствии с Законом Украины №1058.

Читайте також:  Перерахунок пенсій пенсіонерам МВС у 2019 році

Документы для оформления пенсии

Все бумаги, которые формируют, чтобы предоставить инспектору социальной защиты населения регламентированы разработанным порядком назначения и индексации госвыплат.

Для этого предусмотрен единый для всех список документов для всех групп инвалидности:

 1. Выписки о зарплате и общем стаже работы.
 2. Отчет МСЭК и отдельная выписка.
 3. Фото (пример, как для «пенсионного»).
 4. Код ИНН.
 5. Паспорт оригинал и копии.

Также важным документом будет собственноручно написанноезаявление на предоставление пенсии по инвалидности, которую пенсионерам-чернобыльцампомогут написать в службе.

Возможно, военнослужащим «срочникам» понадобится предоставить инспекторам копии выписки из военного комиссариата (адрес снятия с воинского учета), а также свидетельство о ВВК при комиссариате.

Если же травма была получена после того, как гражданин был уволен со службы, понадобится пройти комиссию МСЭК и получить соответствующее заключение о «полученное проблему», а также справку военкомата, в которой будут вписаны дата призыва и увольнения.

Важно! Согласно последним изменениям и реформированием в стране, оформить пенсию военнослужащим и госслужащим возможно с использованием специальной системы «Е-пенсии». Это сделано, чтобы сократить временные и человеческие ресурсы, снизить количество документов, упросить саму процедуру назначения и перерасчета.

Процедура назначения выплат

При оформлении пенсии «инвалидам-чернобыльцам», суммаофициального заработка рассматривается для начисления за последние 12 месяцев,кроме этого необходимы следующие условия:

 1. Пенсия инвалидам чернобыльцам 2020 может начисляться за любой период по собственным пожеланиям, но за полный календарный месяц работы в зоне ликвидации аварии.
 2. Менее 1 года подряд пенсионные выплаты начисляются в результате заработной платы за полные отработанные месяцы подряд в зоне отчуждения.
 3. По заявлению обратившегося гражданина пенсия рассчитывается исходя из заработной платы в зоне отчуждения, но при этом не добавляется сумма за время стажа за пределами зоны поражения. Это распространенная ситуация, в которой расчет суммы умножается на коэффициент 25,4.
 4. Возможна выплата, если инвалид работал в зоне отчуждения меньше месяца и «заработал» на лучевую болезнь, регламентирована Законом Украины №57 «О статусе и соцзащите лиц, пострадавших вследствие аварии ЧАЭС или ликвидации ее последствий».
 5. Если работа относится к «вахте», то есть проводилась в вахтовом режиме, пенсия будет начислена, если вахта длилась не менее 14 дней. В таком случае месяц будет считаться полным.

Важно! При расчете или пересчете пенсия чернобыльцам 1 категории 2020 и других групп ведется из расчета заработной платы в период с 1986 по 1990 годы, но она не может быть больше 3000 рублей.

Срок назначения

Пенсия по инвалидности «чернобыльцам» назначаются на пожизненный срок, или на период инвалидности, который установит комиссия МСЭК. Получить необходимое удостоверение и назначенную сумму от государства имеют право женщины и мужчины, независимо от возраста.

Читайте також:  Розмір пенсії по інвалідності в 2021 році в Україні

На весь период инвалидности, возможен повторный осмотркомиссией, или по заявлению лечащего специалиста, или по заявлению самогогражданина и только в случае ухудшения состояния здоровья.

ПФ Украины регламентирует сроки обращения в 3 месяца посленазначения комиссией группы инвалидности.

Интересно! Если гражданин пропустил срок подачи документов, пенсия не будет потеряна, деньги могут начислить в любое время после подачи всех необходимых бумаг.

Размер пенсии в 2020 году

Независимо от назначенной комиссией группы инвалидности, в Украине в 2020 году сумма минимальной пенсии составит от 1638 гривен до 1769 гривен. Все суммы рассчитываются в процентном соотношении исходя из заработной платы или ПМ в соответствие с нормами действующего законодательства.

Для неработающих инвалидов 1,2 групп государство предлагаетрасчет пенсий по возрасту при наличии страхового стажа.

Дополнительные льготы и дотации

Лицам, которые намерены оформить пенсию и все возможности,предлагаемые государством, нелишним будет знать, какие льготы уинвалидов-чернобыльцев, кроме того, определенная пенсия ликвидаторам аварии наЧАЭС?

В Украине есть несколько видов основных льгот:

 • налоговые
 • медицинские
 • жилищно-коммунальные
 • образовательные
 • транспортные
 • трудовые

Денежное покрытие льгот и дотаций от государства проводитсяи государственного или местного бюджета города, области. Все льготы являютсялегальными и установлены ЗУ.

Адресная помощь

Нетрудоспособные инвалиды в Украине будут ежемесячнополучать адресную помощь, но в случае если даже после пересмотра и пересчетапенсия не «дотягивается» до уровня прожиточного минимума.

Денежные доплаты

Ежегодно правительство работает над повышением пенсионныхвыплат по инвалидности для чернобыльцев. Это обеспечивается назначением иперерасчетом дополнительных надбавок и доплат.

Также если гражданин имеет официальное право можно оформитьпенсии за особые заслуги.

Так, например, согласно действующему законодательствуустановлены следующие нормы надбавок (в рублях):

 • 50 – доплата по уходу гражданам, досматривать инвалидов 1,2 группы, а также, если инвалиды 3 группы является одинокими.
 • 150 – для тех инвалидов, кто полностью потерял работоспособность, если есть под опекой несовершеннолетние иждивенцы. Выплата насчитывается для каждого ребенка.

Читайте також:  Пенсии в 2019 году получат не все переселенцы в Украине

Государство ежегодно пытается повысить уровень жизни «инвалидов-чернобыльцев», а значит повысить суммы пенсий, доплат. Все суммы систематически повышаются, «дотягиваются» до прожиточного минимума.

Доплаты, надбавки и пенсия чернобыльцам 2 категории 2020 и других групп основаны на актуальном законе Украины ст.54 и ст.57 «О статусе и социальной защите граждан, получивших увечья здоровью вследствие аварии на ЧАЭС».

Действие закона распространяется на тех, кто пострадал непосредственно после взрыва, получил инвалидность при устранении последствий и ликвидации завалов, или получил инвалидность в результате потери кормильца после аварии ЧАЭС.

Каждому, кто желает или намерен получить статус инвалидности ликвидаторов ЧАЭС не обходимо обратиться в органы местного самоуправления или в отделение социальной защиты труда, чтобы уточнить статус, права и возможности.

При обращении в Пенсионный фонд будет рассмотрена целесообразность перерасчета пенсии.

Источник: https://ukrainatoday.com.ua/pensiya-invalidam-chernobylcam-v-ukraine/

Пенсии в 2020 чернобыльцам в украине

Пенсии чернобыльцам в 2020 году в украине

Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся ответить на вопрос «Пенсии в 2020 чернобыльцам в украине». Конечно, если у Вас остались вопросы Вы сможете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Аккурат под Новый, 2015 год, Верховная Рада в лице тогдашней коалиции «Европейская Украина» (за это решение проали все фракции тогдашней коалиции — БПП — 115 , «Народного Фронта» — 78, партий «Самопомощь» — 28, Радикальная партия Олега Ляшко — 17 и ВО «Батькивщина»- 15 ) положила под елку миллиону ликвидаторам аварии на ЧАЭС крайне неприятный сюрприз — отмену большинства социальных гарантий. Особенно внимательно изучается вопрос о получении ущерба здоровью. Есть случаи, когда граждане намеренно облучались для получения льготных выплат. Тогда выплаты могут иметь сокращенный размер, либо вовсе отсутствовать. Согласно законопроекту, пенсии чернобыльцам будут повышены именно до 20,7 тысяч гривен и зафиксированы на этом уровне, независимо от особенностей стажа, выработки и зарплаты таких лиц.

Государство аннулировало также бесплатное питание для всех детей-чернобыльцев в детских садах и санаторные путевки для 2-й и 3-й категории ликвидаторов. Ну и в довершение, тем гражданам Украины, у которых кроме чернобыльских льгот были еще какие-то другие соцгарантии, предложили выбрать какую-то одну категорию льгот и пользоваться только ею.

Пенсия Чернобыльцам В 2020 Году В Украине

Народные депутаты подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно фиксации пенсий гражданам, получающим свои выплаты в рамках закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», в размере пяти минимальных заработных плат (20 865 гривен на момент марта 2020 года) ежемесячно.

Пенсии не будут повышать детям войны и чернобыльцам

Для разных категорий чернобыльцев льгота по выходу на пенсию разная.

Так, например, те, кто помогал ликвидировать последствия аварии в пределах зоны отчуждения в 1986-1987 гг, выходят на пенсию на 10 лет раньше старого пенсионного возраста. То есть, для мужчин это 50 лет, для женщин — 45 лет.

Таким образом депутаты отреагировали на обращения общественных организаций, сообщавших о разности в размере выплат указанной категории пенсионеров.

Так, изменения коснутся пенсий лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, военных учениях с применением ядерного оружия во время прохождения действительной срочной службы и вследствие чего стали лицами с инвалидностью.

Чернобыльские Пенсии В 2020 Году В Украине

Use with odd numbered slidesToShow counts. cssEase: ‘ease’, // CSS3 Animation Easing dots: false, //Show dot indicators draggable: true, //Enable mouse dragging fade: false, //Enable fade focusOnSelect: false, //Enable focus on selected element (click) easing: ‘linear’, //Add easing for jQuery animate.

Хто має право на отримання пенсії?

Ранее мы сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. Их пенсии выросли почти вдвое.

В январе 2020-го и 2020-го увеличили выплаты военным пенсионерам. А в марте-2020 запустили автоматическую индексацию пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

 • дети-инвалиды – 100% от ПМ в отношении лиц, утративших трудоспособность;
 • 50% от пенсии умершего кормильца (чернобыльца) положено всем нетрудоспособным членам семьи;
 • При наличии 2-х и больше нетрудоспособных членов семьи – пенсия умершего кормильца (чернобыльца) начисляется в полном объеме. Распределение осуществляется в равных долях.

Изменения в украинском пенсионном законодательстве затронули все категории получателей. Не остались без внимания и чернобыльцы. Порядок начисления выплат указан в Постановлении № 1210 “О повышении уровня социальной защиты граждан, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС”.

Минимальная пенсия

 • пенсия может быть начислена не менее года подряд, отталкиваясь от размера з/п за месяц работы в зоне отчуждения;
 • на промплощадке АЭС в течение года (с апреля 86-ого по август 87-ого), пенсия определяется из расчета з/п за любой месяц трудовой деятельности в зоне отчуждения;
 • меньше года непрерывно – выплата определяется за полный отработанный период в зоне;
 • меньше года в период с 86-ого по 90-е гг. – расчет осуществляется по желанию, отталкиваясь от: з/п в зоне отчуждения, отработанного фактического времени, без учета з/п в Чернобыле;
 • меньше 30 дней, после чего выявлена лучевая болезнь – пенсия начисляется стандартным образом, согласно нормам украинского законодательства.

Пенсионеры — участники боевых действий и несовершеннолетние в’заключенные концлагерей, ставших инвалидами 1-й группы, уже в следующем месяце получат дополнительно по 782 грн (+33,5 грн), 2-й группы — 625 грн. (+27), 3-й группы — 469 грн (+20), “просто” участники войны и заключенные — за 156 грн (+6,7 грн) грн. За боевую медаль дадут еще 7,82 грн (+34 коп.), за орден — 23,46 грн (+1,02 грн).

Остальные почти 11 миллионов пенсионеров имеют хотя бы на одну гривну больше, и примерно 90% из них получат надбавки за сверхнормативный стаж: 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Например, если украинский пенсионер имеет 40 лет стажа, то его надбавка за дополнительные 5 лет работы, соответственно, возрастет на 3,35 грн.

Кто и сколько получит доплаты с 1 июля 2020:

Инвалидам войны, участникам боевых действий, которые получают минимальные выплаты, добавили ощутимее: 1-й группе — 191 грн (будет 4457 грн), 2-й — 171 (3988), 3-й — 151 грн (3519) грн.

, лицам с удостоверением УБД — 110 грн (2470).

Тем, кто стал инвалидом из-за Чернобыль, оплатят минимум 2346 грн (+100 грн) — для 1-й группы, 1955 (+84 грн) грн — для 2-й, 1720 (+ 74 грн) — для 3-й.

Первая категория — получатели пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия которым назначена с применением средней заработной платы 3764,40 грн. Это пенсии, назначенные до 1 января 2020 года (в 2020 году для исчисления пенсии применялась средняя заработная плата 5377,90 грн.)

:  Если товар отпускается по доверенности нужна ли потом печать

О перерасчете пенсий с 1 марта 2020 года

Третья категория — получатели пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», пенсия которым назначена с применением средней заработной платы 928,81 грн. Это пенсии, назначенные до 1 января 2020 года из заработка за работу в зоне отчуждения (пенсии чернобыльцев, определенные в минимальном размере, не пересчитываются).

Кто имеет право на индексацию пенсий с 1 марта 2020 года?

 • увеличена на 1,17 средняя заработная плата (4404,35 грн.) Умножается на коэффициент заработной платы лица (этот коэффициент у каждого индивидуален и зависит исключительно от получаемой лицом в течение трудовой деятельности заработной платы).

 • полученная заработная плата умножается на коэффициент страхового стажа; стоимость величины оценки одного года страхового стажа составляет 1% (коэффициент стажа также у каждого индивидуален и зависит от количества отработанных лет).

При цьому, які постраждали від техногенних та радіаційних катастроф не мають право на отримання одночасно 2-х пенсій (державної та страхової). Їм необхідно вибрати більш вигідний для себе варіант, при якому розмір виплат буде найбільшим.

Для цього необхідно звернутися в територіальний орган ПФР для визначення розміру та вибору пенсійного забезпечення.

Катастрофа, произошедшая в апреле 1986 года на ЧАЭС, принесла населению множество, а последствия техногенной аварии до сих пор преследуют граждан. Вред был причинен экологии и жителям г. Припять, а также тем, кто занимался ликвидацией события. По причине нанесенного высокого урона людям, государство взяло на себя ответственность по дополнительному обеспечению чернобыльской пенсией.

Пенсия чернобыльцам в 2020 году: что учитывается при назначении

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал перерасчет пенсий с 1 июля, который является уже пятым по счету, очередным шагом изменений в пенсионной системе. Он также добавил, что с 1 января 2020 года пенсии для военных пенсионеров вырастут на 25%.

Кроме вышеперечисленных лиц, льготы имеют также лица, которые работали с момента аварии до 01.07.86 г. – не менее календарных 14 дней или не менее 3 месяцев в течение 86-87 годов вне зоны отчуждения на работах с особенно вредными для здоровья условиями по радиационному фактору, связанными с ликвидацией последствий на ЧАЭС.

Пенсии Вдовам Чернобыльцев В 2020 Году В Украине

Пенсии не будут повышать гражданам, у которых прожиточный минимум не зависит от пенсии. В эту категорию попали 4 группы граждан: дети войны, чернобыльцы, вдовам и семьям чернобыльцам. Также индексацию не будут проводить работающим пенсионерам.

В документе также предусмотрено возрождение и реабилитация территорий, которые подверглись мощному радиоактивному излучению в результате аварии на атомной станции. Чернобыльский радиоционно-экологический биосферный заповедник является уникальным природно-заповедным объектом.

Поэтому его необходимо реабилитировать после тяжелых последствий страшной аварии.

Кратко по теме льгот чернобыльцам

В рамках запуска масштабной индексации пенсий, которая стартовала 1 марта, одна из категорий украинских пенсионеров получит среднюю надбавку на уровне выше 900 грн. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

:  Вычет на ребенка в 2020 году размер

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов. «Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 июля составляет 1564 гривны. То есть минимальная пенсия и выплаты тем, у кого их размер зависит от прожиточного минимума, вырастут.

В украине повысят пенсии чернобыльцам

прежде чем подробнее рассмотреть, какие именно льготы предусмотрены для чернобыльцев, и в том числе рассказать о повышении чернобыльских выплат на питание, напомним, какие категории граждан подпадают под этот статус.

да,писав.бо в проекті указано ,що збільшення показника середньої заробітної плати шляхом множення середньої заробітної плати ,яка застосовувалась на 1 жовтня 2017 на коефіцієнт збільшення середньої заробітної плати.

согласно закону украины «о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие аварии на чаэс», пенсионерам-чернобыльцам предусмотрен отдельный перерасчет пенсий. уточняется, что эта категория граждан получит прибавку в размере 928,81 грн. размер прибавки рассчитывался по отдельной формуле с учетом средней заработной платы за 2006 год.

сроки выхода на пенсию для чернобыльцев и размер выплат в 2020 году

основанием для исчисления пенсии по инвалидности в соответствии с частью 1 статьи 54 закона является справка о заработной плате, выданной предприятием, учреждением, организацией или их правопреемником.

указанная справка выдается на основании первичных документов: лицевых счетов, платежных ведомостей и других документов, содержащих сведения о начисленной заработной плате, месте работы (населенный пункт, № зоны, кратность или объект), период работы в зоне отчуждения, конкретные дни работы или их общее количество, продолжительность рабочего дня. копии первичных документов прилагаются к справке о заработной плате.

после увольнения со службы этих лиц выплата им пенсий осуществляется с учетом дополнительной выслуги лет со времени призыва их на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или повторного принятия их на службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, по день фактического увольнения.

выплаты чернобыльцам на жену пенсионерку в 2020 году

Пенсионерам из числа военнослужащих и лиц, получающих пенсию по данному Закону, в случае призыва их на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в Вооруженные Силы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, органов и подразделений гражданской защиты во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения выплата пенсии не прекращается.

Помощь на погребение в каких случаях выплачивается и из

Заработная плата (доход) для исчисления пенсии определяется по формуле: Зп = Зс х (Ск: К), где Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица для исчисления пенсии, в гривнах; Зс — средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Вам также может понравиться

Источник: https://baiksp.ru/pravo-sobstvennosti/pensii-v-2019-chernobyltsam-v-ukraine

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.